Årsmøtet : "Vi går for Elverum Open"

Postet av Bjørn Myrset den 19. Mai 2020


Fv Katrine Lund, Årets skytter 2019, Aurora Beate Myrset Årets ungdomsskytter 2019, Ruben Andre Myrset Årets gjennombrudd 2019, Alma Magnor Årets Parautøver 2019, Vegard S Nordhagen Årets juniorskytter 2019, (i tillegg Tore Hartz Årets veteranskytter 2019)

Årsmøtet 2020:

På det ekstra ordinære årsmøtet i Elverum rifleklubb mandag kveld fikk styret i oppdrag å planlegge for, og gjennomføre Elverum Open siste helgen i juni, som årets happening med et egnet 40 års jubileumsarrangement inkludert i tidsplanen. 

De ordinære årsmøtesakene rundt årsberetning, regnskap med revisors merknader, handlingsplan og terminliste for neste sesong, som styret la frem for årsmøtet, ble raskt godkjent enstemmig. 

Årsberetningen er gjort om og er fyldig, slik at den kan legges inn som et nytt kapittel i Online boken som skal opprettes ifm 40 års jubileet. (se vedlegg)

Økonomien er tilfredsstillende, pga av NM gikk vi med et greitt overskudd som i 2019, i all hovedsak ble utbetalt som bonuser og støtte til medlemmene.  Likviditeten er grei, det er godt å ha en buffer nå som aktiviteten er redusert. Materiell listen er omfattende, men svært oversiktlig og materiellet synes godt vedlikeholdt og ivaretatt. Ammo beholdningen er tilpasset behovet. 

Forslagene i nær fremtid ift leie av baner, kontingenter (50% i 2020) leiepriser for våpen, (som før) ble raskt godkjent. og i budsjettet ble det lagt inn opprettholdelse av å støtte våre landslagsaktuelle medlemmer, samt påmelding støtte til påmeldinger på de store stevnene for klassene Ungdom/Junior, Para og Senior.  

Likeså utkastet til nytt treningstøy ble godkjent. Vi gjør som mange andre i Elverum forholder oss til sort og hvitt uten reklame, slik at drakten kan vare lengre. Vi går denne gangen for kvalitet hos Trimtex. (Kommer tilbake med utkast til tøy/merking). Reklame skal fortrinnsvis på våpen, bagger, utstyr og på skytterklær.

Elverum Open 2020 - 27-28 juni 2020.

Mest tid gikk allikevel med til debatten omkring vårt planlagte stevne midtsommers, og et egnet jubileumsarrangement. Årsmøtet samlet seg om å gå "All In" og satse på et stort arrangement, dog ihht myndighetenes retningslinjer og NSF sine kjøreregler for avvikling av stevner. 

Regjeringen har pr 18 mai meddelt at de etter 15 juni kommer til å gi anledning til arrangementer opp til 200 personer, dersom utviklingen i smittehåndteringen vedvarer i positiv retning. Årsmøtet ønsker at vi skal planlegge med dette for øye, og tilpasse stevnet til alles beste. 

Det betyr i praksis at vi søker forsvaret om tillatelse til å bruke 50/300m banene med tilstøtende areal, og Elverum skytterlag om å benytte skytterhuset. Styret setter straks igang sitt planleggingsarbeid for å få stevnet best mulig i havn. Og vil være forberedt på å ta imot nye retningslinjer og tilpasse aktivitet deretter.

Styret benytter denne anledning til å takke styremedlemmene Trond, Frank, Gina og Ola A, som ga seg i denne omgang, med framifrå innsats for rifleklubben. 

Avslutningsvis ønsker vi alle medlemmer tilbake på bane 6 enten på 300m eller 50m, på tirsdager og torsdager fra kl 1800 og i helgene fra kl 1300 både på lørdag og søndager. Sågar gjesteskyttere fra våre nabo klubber er velkommen på trening. 

Valget var foretatt på et tidligere ekstra ordinært årsmøte. 

(De medlemmer som er interessert i regnskapet 2019/evt budsjett 2020, og som ikke var tilstede på årsmøte, kan få tilgang til dette ved å ta kontakt med leder/økonomi ansvarlig) 

Det nye styret 2020:

Bjørn Myrset Leder ansvar sportslig

Jon Moe Nestleder dommer ansvarlig

Jostein Vestli Økonomi

Even Stålem Sekretær, kontaktperson leie

Eli-Beate Myrset Vestli Styremedlem, arrangement

Ruben Andre Myrset, Ungdomsrepresentant

-------------------------------------------

Else Nordby Lang-Ree revisor

Frank Nordhagen vara: (Materiell ansvarlig)

Trond Hanstad, vara (Ammo ansvarlig)

Vedlegg: 

Årsberetning 2019.pdf

Revisors merknader.pdf

Kontingenter 2020.odt

Nytt treningstøy.odp

HANDLINGSPLANEN 2020 - 2022.odt

TERMINLISTE 2020.odt

Valg 2020.pdf


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline